ที่นี่สะเมิง

 

รวมพลคนสู้ไฟป่า สะเมิงสามัคคี

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ติดต่อ

ที่ว่าการอำเภอสะเมิง หมู่ที่ 10
ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250


หน้าห้องนายอำเภอสะเมิง โทรศัพท์  053-487-105 

ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง โทรศัพท์และโทรสาร  053-487-115 

สำนักทะเบียนอำเภอสะเมิง  053-487-027 

e-mail a.samoeng115@gmail.com

เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/amphoesamoeng?fref=ts