ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการอำเภอสะเมิง

มิถุนายน 2562


 

วันที่ 26 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง
มอบหมายให้นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่
ภายใต้กรอบแนวคิด “มุ่งมั่น​ แก้ไข​ ขจัดภัยยาเสพติด” โดยมี ส่วนราชการทุกส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สถานศึกษา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เด็ก นักเรียน และประชาชน
ได้ร่วมพลังทำความดี แก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างกระแสรณรงค์ ให้เด็ก นักเรียน ประชาชน
ได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

วันศุกร์ ที่ 21 มิ.ย. 62 เวลา 9.00 น. นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือพิทักษ์ป่า พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนขาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสะเมิง คณะครูอำเภอสะเมิง
นายกอบตแม่สาบโดยความร่วมมือโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนผ่าน กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีด้วยการบูรณาการ
ความรู้ด้านอุทยานแห่งชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น.  นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง
ให้เกียรติเป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ อำเภอสะเมิง ได้นำข้าราชการและประชาชน ออกกำลังกาย กิจกรรม เต้น วิ่ง ปั่น ระยะทาง 12 กิโลเมตร
จากอำเภอไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ #เพื่อสุภาพ

 

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเมิง ท่านสาธารณสุขอำเภอ เปิดงานวันรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกชาวอำเภอสะเมิง พร้อมมอบทรายอะเบทแก่ อสม อำเภอสะเมิง ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง

 

วันนี้ 10 มิ.ย.62 เวลา08.30 น. ภาคบริการโลหิตเชียงใหม่ที่ 10 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกบริการรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอสะเมิง ได้รับโลหิต 105 ยูนิต รับบริจาค อวัยวะและดวงตา 13 ราย ทั้งนี้
นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง และ นางทิพย์วรรณ์ นันตาสาย นายกกิ่งกาชาดอำเภอสะเมิง
ได้ให้การต้อนรับ คุณนายแม่ไก่ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้ว

 

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.เปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมได้ดำเนินจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

เพื่อสร้างความตื่นตัว ในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

 

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง (ช่วงเย็น) พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสะเมิง ทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562  (ช่วงเช้า) เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสา
“ปลูกป่าและพัฒนา เฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อถวายพระราชกุศล  ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง พี่น้องประชาชน จิตอาสาชาวอำเภอสะเมิง ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

 

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง (ช่วงเช้า) 
พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสะเมิง ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม เวลา 7.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ณ หอประชุมอำเภอสะเมิง พระสงฆ์และสามเฌร จำนวน 41 รูป รับบิณฑบาต เวลา 8.30 น.
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562