วัดป่ากล้วย บ.ป่ากล้วย ม.๔ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (รอยพระพุทธบาท) 

 


IMG_3537.jpgIMG_3532.jpgIMG_3525.jpgวิหารพระเจ้าตาเขียว วัดป่ากล้วย ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๔๕ บูรณะเมื่อพ.ศ.๒๕๕๑ ค่ะ


IMG_3533.jpgIMG_3506.jpgรูปปั้นสิงห์คู่ ประดับบันไดทางขึ้น/ลง วิหารพระเจ้าตาเขียว วัดป่ากล้วย ค่ะ 
 

IMG_3467.jpgIMG_3470.jpgIMG_3472.jpgพระพุทธรูปพระเจ้าตาเขียว ประดิษฐานภายใน วิหารพระเจ้าตาเขียว วัดป่ากล้วย ค่ะ  
 

IMG_3466.jpgIMG_3414.jpg


รอยพระพุทธบาท วัดป่ากล้วย ถูกครอบก่อปูนด้านหน้าเป็นกระจกสามารถยกกระจกออกได้ค่ะ 


IMG_3383.jpgIMG_3395.jpgIMG_3413.jpg


รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ประดิษฐานภายใน วิหารพระเจ้าตาเขียว วัดป่ากล้วย ค่ะ 


 
 

 

IMG_3394.jpgIMG_3458.jpgรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดป่ากล้วย ขนาดความยาว ๑๐๔ ซ.ม. กว้าง ๘๐ ซ.ม. ปัจจุบันถูกตกแต่งด้วยปูนไปบ้างแล้วค่ะ  
 

IMG_3460.jpgIMG_3369.jpgIMG_3367.jpgรอยพระบาท วัดป่ากล้วย ประดิษฐานอยู่ใกล้และต่ำกว่ารอยพระพุทธบาทเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ 


 
 

 

 

IMG_3443.jpgIMG_3445.jpgจุดธูป เทียน ถวายดอกบัว ดอกมะลิ  ลูกแก้วจักรพรรดิ ปิดทอง เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  และขอโมทนาบุญกับผู้สร้าง ผู้บูรณะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในบุญกุศล ณ สถานที่แห่งนี้ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้ ณ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปจน ๕๐๐๐ ปี ค่ะ สาธุ สาธุ