เก๊กฮวย ไร่แกรนด์เบอร์รี่ การ์เด้น ไร่นภ-ภูผา
ไร่สตรอเบอร์รีไผ่สีทอง ไร่สตรอเบอรีวงค์วาน วัดพระพุทธบาทวัดป่ากล้วย
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง สตรอเบอรี่ สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สมุนไพรหญ้าหวาน สวนดอยแก้ว สวนดอยนก
   
หลองข้าวสะเมิง