อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

1. กลุ่มแม่บ้านพระพุทธบาทป่ากล้วย

 บ้านป่ากล้วย 70 หมู่ 4 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

โทร.053 487204, 089 632 9034

หมายเหตุคุณแพรวเพ็ญ แก้วมา https://www.facebook.com/profile.php?id=100007366126031&fref=ts
 

 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

2. ไวน์สตรอเบอรี่

 บ้านบ่อแก้ว  เลขที่ 103 / 5 หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว  อำเภอสะเมิง โทร.0-5393-9075

หมายเหตุนายวิทยา  นาระต๊ะ
 

 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

3. หญ้าหวาน

 

หมายเหตุ
 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

4. กาแฟ

 

หมายเหตุ
 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

5. 

 

หมายเหตุ